Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

iSystem supportar mer än 3000 olika processorer.

iSystem, allt inom debug, trace, test och HIL.

iSystem har ett brett utbud av In Circuit- och OnChip emulatorer. Totalt supportas mer än 3000 olika mikroprocessorer med allt från 8, 16 och 32 bitar. Stödet omfattar allt från vanlig debuggning till trace med code coverage, timing analys, HIL samt automatiserade tester med koppling mot standarder som t.ex. ISO26262

Då man historiskt haft ett omfattande samarbete med bilindustrin har man tungt stöd för de vanliga processorerna inom denna bransch, t.ex. FreeScale/NXP(PowerPC), Renesas(RH850) och Infineon(TriCore Aurix). Men support finns naturligtvis också för ARM-Cortex familjerna. 

Anpassningsmöjligheterna är mycket stora och det finns ett stort utbud av adapters, EVA-kort, I/O- och strömmätningsmoduler. Det finns t.o.m. en trådlös debugger för Cortex-M där du kan debugga målsystem som sitter svårt till eller som kanske rör sig och där kablage inte kan användas. Stöd finns för ett antal RTOS som Autosar, FreeRTOS, uC/OS-II, CMX, MQX, RTX, SafeRTOS, Sciopta. Det finns också mycket goda möjligheter att styra systemen via andra gränssnitt som Phyton, C++, Java, LabView, Matlab mm.  

 

 

iSystems verktyg täcker en mängd processorfamiljer och kan succesivt byggas ut med nya funktioner.

Nya flaggskeppet av verktyg är iC5700 som succesivt kommer att ersätta trotjänaren iC5000. Med ett stort utbud av tillbehör och adpatrar kommer den under en lång tid att vara standardverktyget för embeddedutveckling. Ladda ner beskrivning.

 

 

winIDEA

winIDEA är den integrerade utvecklingsmiljön.  Här hanteras alla debug funktioner som assembler och C/C++ high-level debugging, minne, SFR-register, variabel och watchfönster, MMU och cache, Multicore, RTOS-support, editor, projekt och build manager,  Real-time analyzer (Trace, Performance Analysis, Code Coverage), Multi-core debugging.
Dessutom kan allt styras från en mängd olika tredjepartsprodukter för att integreras i din egen debug och testmiljö.

daqIDEA

daqIDEA är en gratis Phyton plugin i winIDEA för presentation av mätdata. Den visar värde för valda variabler i diagramform och tabellform.  Insamlad data kan exporteras som filer (excel, csv, text) och inställningarna för en insamling kan sparas och återanvändas.
Det behövs ingen trace för att använda daqIDEA. Datainsamlingen går via det vanliga jTAG-interfacet för realtidswatch. daqIDEA går att sätta upp såväl inifrån winIDEA som via Phyton skript.

 

testIDEA

testIDEA ger dig möjligheten att testa din kod genom att sätta upp tester som körs i den riktiga hårdvaran utan att på något vis instrumentera koden eller påverka realtidsegenskaperna. testIDEA GUI ingår som en del i winIDEA och kan också styras via iSystems test API. Testobjekten är C/C++ funktioner som testas med olika testvektorer där svaret sedan jämförs med det förväntade resultatet. testIDEA ingår fritt som en standardversion i winIDEA. testIDEA PRO med utökad funktionalitet och scriptning via phyton kan köpas till som en separat licens. Genom att använda I/O-moduler i kan man enkelt skapa tester med HIL(Hardware In Loop) för att få en automatiserad miljö för t.e.x certifiering mot ISO26262.

 

fitIDEA

fitIDEA är en komplett integration och test avsedd för certifiering. 
Med testIDEA och de generella API som finns till hands i winIDEA kan en kraftfull, automatisk testmiljö sättas upp för de olika testfallen. iSystem kan hjälpa till att sätta upp miljön och proceduren för dessa typer av test, kallat fitIDEA. Detta kan också innebära test av icke iSystem produkter som kompiler, RTOS, CPU målsystem mm.
Framför allt gäller det säkerhetsstandarder som IEC 61508 och dess understandarder ISO26262, DO178B/C, IEC62304, EN 50128, IEC 61511, EN 50271.